Képzésvezető

Mozgókép- és előadóművészeti szakíró, kritikus (PTE-SZFI)

Az SZFI által akkreditált új képzés felkészíti a színház- és filmművészet területei felé nyitott, érettségizett vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező, a...

Részletesebben

tanár, képzésvezető 2009/2010., 2010/2011., 2011/2012.

Dr. Kékesi Kun Árpád

Kreatív írásgyakorlat (szakírás)

Születési év: 1972
Végzettség: ELTE BTK, 1995
Szakképzettség: angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és esztétika szakos előadó
Tudományos fokozat: PhD, irodalomtudomány
Jelenlegi munkahely, munkakör: Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszék, egyetemi docens
Elérhetőség: Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszék, Veszprém 8200, Egyetem utca 10.

Tagság:

1992–: Magyar Shakespeare Bizottság
1993–: Magyar Esztétikai Társaság
1996–: József Attila Kör
1997–: Magyar Színházi Társaság - Színikritikusok Céhe
1998–: Magyar Újságírók Országos Szövetsége
1998–: ITI Magyar Központja
1999–: MTA Színház- és Filmtudományi Szakbizottság
2002–: Organisation Internationale des Scénografes, Techniciens et Architectes de Théâtre
2004–: Alternatív Színházi Kutatóintézet

Az eddigi szakmai és oktatási teljesítmény bemutatása:

1995-98 között az ELTE BTK irodalomtudományi doktoriskolájának ösztöndíjas hallgatójaként, Szegedy-Maszák Mihály akadémikus témavezetésével készítettem el a disszertációmat, amelyet 1998 végén „summa cum laude” minősítéssel védtem meg. Az értekezés Thália árnyék(á)ban. Posztmodern – Dráma/Színház – Elmélet címmel 2000-ben könyv formájában is megjelent, s P. Müller Péter szerint „elsőként tett kísérletet arra, hogy napjaink színháztudományi szakirodalmát feldolgozva bemutassa és gyakorolja azt a beszéd- és írásmódot, amellyel a kortárs színházi jelenségek, folyamatok, trendek tudományos igénnyel leírhatók és elemezhetők”. 1996 óta több egyetemen tanítottam megbízott előadóként, így az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén és a Német Tanszéken, a Veszprémi Egyetem Színháztudományi Tanszékén, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esztétika Tanszékén és a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén. A Veszprémi Egyetemen 1998-ban egyetemi tanársegédnek, 1999-ben adjunktusnak, 2002-ben docensnek neveztek ki. Tizenkét hazai és nemzetközi konferencián, eszmecserén vettem rész előadással, három hosszabb és mintegy tíz rövidebb tanulmányi-, illetve kutatóutat tettem külföldre az Osztrák-Magyar Akció, a Peregrináció és a Soros Alapítvány, az AMFK, az OTKA és az NKFP támogatásával. 1996 óta rendszeresen publikálok színházi tárgyú tanulmányokat egyes előadásokról és jelentős nemzetközi fesztiválok eseményeiről – eddig mintegy száz külföldi színházi előadást elemeztem írásaimban. 1998-tól a Theatron című színháztudományi periodika szerkesztőjeként, 2001-től főszerkesztőjeként tevékenykedem. Az 1998. évi Ünnepi Könyvétre jelent meg Tükörképek lázadása: A dráma és színház retorikája az ezredvégen című önálló kötetem, amelynek elismeréseként elnyertem a Soros Alapítvány egy éves irodalmi ösztöndíját. 1999-2001 között Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjasaként, 2002-2005 között Bolyai János Kutatói ösztöndíjasként folytattam kutatásokat Rendezői színház a 20. században, illetve Az operajátszás tradíciói a kortárs zenés színházban témakörében. A 2001-2003 között az OTKA támogatásával, témavezetésemmel (és Dr. Kiss Gabriella részvételével) zajló, Az ezredforduló rendezői színháza című kutatás eredménye 20 publikáció lett. 2005-2009 között zajlik az OTKA újabb támogatásával és témavezetésemmel a Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése elnevezésű kutatási programom. 2002-2005, illetve 2002-2004 között részt vettem a Tradíció és innováció. A magyar színháztörténeti örökség 1920-1949 és a Recepció és kreativitás. A nyitott magyar kultúra című, az NKFP által kiemelten támogatott kutatási projektekben – az előbbiben a kutatás koordinátoraként is.

A szakmai, tudományos munkássághoz tartozó publikációk:

Önálló kötet:
- Tükörképek lázadása. A dráma és színház retorikája az ezredvégen. Budapest – Pécs: József Attila Kör – Kijárat Kiadó, 1998. 222 p.
- Thália árnyék(á)ban. Posztmodern – Dráma/Színház – Elmélet. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2000. 206 p.

Tudományos cikkek:
- Az értelem(hiány) keresztútjai. Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének néhány kultúrfilozófiai vonatkozása. Literatura. 1996/1. 61-73.
- Színházelmélet és történetiség. PRO PHILosophia. 1996/ 4-5. 3-18.
- Drámaelmélet és történetiség. Egy Hamlet-olvasat példája. PRO PHILosophia. 1997/1-2. 63-97.
- A reprezentáció játékai. A kilencvenes évek magyar rendezői színháza. SZÍNHÁZ. 1997/7. 22-29.
- Kosztolányi, Shakespeare, és a színházi kritika nyelve. Alföld. 1997/9. 66-74. + Kosztolányi-újraolvasó. Budapest: Anonymus Kiadó, 1998. 340-346.
- Új gyakorlat és ujjgyakorlat. Végzős rendezőhallgatók munkáiról. SZÍNHÁZ. 1997/9. 5-10.
- Textualitás és teatralitás. A modern és posztmodern dráma horizontváltása. Palimpszeszt.
- Fiatal kutatók lapja az Interneten + Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.
- Textuality and theatricality. In: International Conference of PhD Students. Conference Proceedings. Miskolc, 1997. 43-49.
- A theoretikusnak állapotja. SZÍNHÁZ. 1997/12. 3.
- A színház és a posztmodern. Adalékok egy kapcsolat magyarázatához. Theatron. 1998. ősz, 19-49.
- Színház és tudomány I. (Bevezetés) Pesti Est Súgó. 1998/9. 90.
- Színház és tudomány II. (A színház autonómiája) Pesti Est Súgó. 1998/10. 90.
- Színház és tudomány III. (A szemiotika) Pesti Est Súgó. 1999/1. 98.
- Színház és tudomány IV. (A fenomenológia) Pesti Est Súgó. 1999/2. 98.
- Színház és tudomány V. (A dekonstrukció) Pesti Est Súgó. 1999/3. 90.
- Színház és tudomány VI. (A pszichoanalízis) Pesti Est Súgó. 1999/4. 80
- Színház és tudomány VII. (A feminizmus) Pesti Est Súgó. 1999/5. 98.
- Színház és tudomány VIII. (A befogadáselméletek) Pesti Est Súgó. 1999/11. 90.
- Színház és tudomány IX. (A kulturális materializmus) Pesti Est Súgó. 1999/12. 83.
- Színház és tudomány X. (A posztmodern) Pesti Est Súgó. 2000/1. 93.
- Hist(o)riográfia. A színházi emlékezet problémája. Theatron. 1999. tavasz, 29-35.
- Dialógusban. A színházi diskurzus(ok) néhány aktuális kérdéséről. Theatron. 1999. nyár-ősz, 13-21.
- A rendezés színháza, avagy a mise-en-scène művészete. Theatron. 2000. tavasz-nyár, 38-46.
- Teríték. Kortárs magyar dráma és színház. Alföld. 2000/12. 85-95. (Jákfalvi Magdolnával közösen)
- Hamlet-színház. In: William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi. Pécs: Alexandra, 2001. 167-205.
- Mérlegre tett remény. Eötvös Péter Három nővér című operájának lyoni ősbemutatójáról. In: Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Bp., 2002. 458-469.
- Recepció és kreativitás a színház(kultúrá)ban. In: Átvilágítás. A magyar színház európai kontextusban. (Szerk.: Imre Zoltán) Budapest: Áron Kiadó, 2004. 9-22. + In: Teremtő befogadás. (Szerk.: Palló Gábor) Budapest: Áron Kiadó, 2004. 222-235.
- A színházi realizmus paradigmájának kialakulása. In: A modern színház születése. (Szerk.: P. Müller Péter) Bp., Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2004. 11-28.
- Színháztörténet-írás a harmadik évezred küszöbén. In: Múlt – jelen – jövő. Társadalomtudományok a változó világban. Bp., Akadémiai Kiadó, 2005. (megjelenés előtt)
- A színházi realizmus fogalmáról. In: A fiatal Lukács György és a Thália Társaság (Szerk.: Nemes Gáspár) Szombathely, Savaria University Press, 2005. (megjelenés előtt)
- Innovatív törekvések az európai színházban 1920-1949 között. In: Magyar színháztörténet 1920-1949. (Szerk.: Gajdó Tamás) Bp., Magyar Könyvklub, 2005. (megj. előtt)
- Beidegződéseink megbontása a színházban. www.trafo.hu
- Az új teatralitás és annak hatástörténeti helyzete. In: Új magyar irodalomtörténet. (Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály és Nemes Péter) Bp., Gondolat, 2005. (megj. előtt)
- A hattyús lovag, avagy a színházi jelhasználat szimbolikusságáról. Eső. 2005/2.
- A határátlépés (színház)kulturális fenomenológiája. In: „Határátlépések” (Szerk.: Mestyán Ádám) Bp., L’Harmattan, 2005. (megj. előtt)

Recenziók:
- Az előfeltevésmentesség paradoxonjai. (Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista prózaLiteratura. 1996/2. 277-86.
- „A pusztulás skálája.” (Christoph Ransmayr: Az utolsó világ) Palimpszeszt. Fiatal kutatók lapja az Interneten + Théléme. 1999/1. 100-105.
- Shakespeare-i magok új földben? (Kállay Géza: Nem puszta szó) Alföld. 1997/7. 84-91.
- Egy desztilláló tanulóévei. (Peter Brook: Threads of Time) Theatron. 1998. ősz, 115-117.

Művészeti cikkek:
- Egy mítosz alakváltozásai. (Robert Wilson: Persephone) Fényfüggöny. 1996. ősz, 4-5.
- Menekülés a paradicsomba. (Büchner: Leonce és Léna) SZÍNHÁZ. 1997/2. 14-16.
- Ein Goethe-Comic. (Goethe: Faust) SZÍNHÁZ. 1997/4. 10-13.
- Posztszovjet vízirevű. (Csehov: Sirály) SZÍNHÁZ. 1997/5. 6-10.
- A zsombor virágai. (Garcia Lorca: Yerma) SZÍNHÁZ. 1997/6. 19-22.
- Az érzékelés ünnepe. Wiener Festwochen 1997. SZÍNHÁZ. 1997/11. 7-13.
- Színházi kalauz. (Grabbe: Tréfa, szatíra, irónia és mélyebb értelem) SZÍNHÁZ. 1997/12. 4-7.
- Multimédiális enciklopédia. (Peter Greenaway: 100 Objects to Represent the WorldJUMP Kortárs művészeti magazin. 1997. ősz, 8.
- Háborús játékok. (Shakespeare: Sok hűhó semmiért) SZÍNHÁZ. 1998/1. 26-28.
- A harmadik légtér? Salzburger Festspiele 1997. Ellenfény. 1998/1. 69-73.
- A retorika színháza, a színház retorikája. (Bernhard: Ritter, Dene, Voss) SZÍNHÁZ. 1998/4. 24-27.
- Térképek. Salzburger Festspiele 1998. Ellenfény. 1999/1. 65-74.
- Az emlékezet mezsgyéi. Salzburger Festspiele 1999. Világszínház. 1999. tavasz-nyár, 137-156.
- Határátlépés. Wiener Festwochen 1999. Világszínház. 1999. ősz-tél, 149-167.
- A boldogtalanság kék madara. (Maaterlinck: A kék madár) Eső. 2000/1. 40-42.
- Anglia kertjében. (Shakespeare: II. Richárd) Zsöllye. 2000. szeptember, 43.
- A hatalom végzete. (Verdi: Álarcosbál) Zsöllye. 2000. október, 59.
- Kánon és kísérlet. Wiener Festwochen 2000. Criticai Lapok. 2000/10. 12-18.
- Tükröződések. (Kaija Saariaho: L’amour de loin) Zsöllye. 2000. november, 60.
- A gyötrelmek szigete. (Gluck: Iphigenia a tauroszok földjén) Zsöllye. 2001. február, 30.
- Megőrzés és megújítás. Salzburger Festspiele 2001. Theatron. 2003. tavasz, 73-91.
- Director’s cut. (Kleist: Pentheszileia) Zsöllye. 2002. október, 50.
- Tabló öt részletben. A Wiener Festwochen 2002 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2002/9-10. 34-42.
- Az átmenet pillérei. A Salzburger Festspiele 2002 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2002/12. 29-35.
- Jóleső provokáció. A Wiener Festwochen 2003 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2003/9. 22-30.
- Az elvonatkoztatás nehézségei. A Salzburger Festspiele 2003 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2003/12. 22-27.
- Ember az állatban. (La Fontaine meséi à la Robert Wilson) Zsöllye. 2004. április, 36.
- Tejfehér ingovány. (Britten: A csavar fordul egyet) Criticai Lapok. 2004/4-5. 3-5.
- Szemellenző nélkül. A Wiener Festwochen 2004 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2004/8. 6-12.
- Idő: eltolódással. A Salzburger Festspiele 2004 zenés színházi előadásairól. Criticai Lapok. 2004/11. 20-25.

Könyvfordítás:
- Simon Cooper–Sally Mackey: Színháztudomány felsőfokon. [Theatre studies. An Approach for Advanced Level] Budapest: Orpheusz Kiadó, 2000. 325 p.

Tanulmányok, cikkek fordításai:
- Elinor Fuchs: A jelenlét avagy az írás bosszúja. A színház újragondolása Derrida nyomán. [Presence or the Revenge of Writing. Re-thinking Theatre After Derrida] SZÍNHÁZ. 1998/3. 3-9.
- David George: A kétértelműségről. A performansz posztmodern elmélete felé. [On Ambiguity: Towards the Postmodern Theory of Performance] Theatron. 1998. ősz, 5-14.
- Testtel gondolkodni. Robert Wilsonnal beszélget Holm Keller. [Mit dem Körper denken] Theatron. 1998. tél, 71-72.
- Gerald Siegmund: A színház mint emlékezet. [Theater als Gedächtnis] Theatron. 1999. tavasz, 36-39.
- Peggy Phelan: Holtat játszani a kőben, avagy mikor nem rózsa a Rózsa? [Playing Dead in Stone, Or When is a Rose not a Rose?] Theatron. 1999. tavasz, 40-57.
- Thomas Postlewait: Történelem, hermeneutika és elbeszélésmód. [History, Hermeneutics and Narrativity] Theatron. 1999. tavasz, 58-66.
- A fordítás kötelessége. Beszélgetés Antoine Vitezzel. [The Duty to Translate] Theatron. 1999. nyár-ősz, 35-41.
- Robert Wilson: Beszéd a Freud előtt. [R. W.'s Speech Before Freud] In: Színházi antológia. Budapest: Balassi Kiadó, 2000. 166-169.
- Alessandro Serpieri: A középkori hierarchia összeomlása a Lear királyban. [The Breakdown in Medieval Hierarchy in King LearTheatron. 2000. tavasz-nyár, 115-122.
- Erika Fischer-Lichte: Átkelés az árnyak birodalmába. Robert Wilson frankfurti Lear király-rendezése. [Auf dem Weg ins Reich der Schatten. Robert Wilsons Frankfurter King Lear-Inszenierung] Theatron. 2000. tavasz-nyár, 123-136. (Kiss Gabriellával közösen)
- Patrice Pavis: A lapról a színpadra – nehéz születés. [From Page to Stage. A Difficult Birth] Theatron. 2000. tavasz-nyár, 92-104. (Sipőcz Mariannal közösen)
- Philip Auslander: „Csak önmagad add!” Logocentrizmus és el-különböződés a színházelméletben. [„Just Be Yourself!” Logocentrism and Différance in Performance Theory] Theatron. 2004. nyár-ősz (megj. előtt)
- Jonathan Goldberg: Perspektívák: a doveri szikla és a reprezentáció feltételei. [Perspectives: Dover Cliff and the Conditions of Representation] Theatron. 2004. nyár-ősz (megj. előtt)

Egyéb:
- Posztmodern glosszárium. SZÍNHÁZ. 1998/3. 3-19. (Jákfalvi Magdolnával közösen)
- Benne a jövőben. Bécsy Tamással beszélget Kékesi Kun Árpád. Theatron. 1998. tél, 5-14.
- Kean-vallatás. Raymund FitzSimons: Edmund Kean. Thália Színház, 2001. (műsorfüzet)
- Kérdések könyve. A Trafó 2004/2005-ös évadjának „Határeset” című előadássorozatához
- A Magyar Virtuális Enciklopédia alábbi szócikkei: Fenomenológia a színházelméletben, Dekonstrukció a színházelméletben, Pszichoanalízis a színházelméletben, Feminizmus a színházelméletben, Befogadáselméletek a színház vizsgálatában, Kulturális materializmus a színházelméletben, Realista és naturalista dráma és színház)

Nemzetközi kapcsolatok:
1998–: School of Arts, University of Surrey, London
1999–: Institut für Theaterwissenschaft, Universität Wien
2002–: OISTAT Education Commission 

Mi leszel, ha nagy leszel?

Székhelyünk a Krisztina körúton

A Covid-19 vírusválság miatt székhelyünk online oktatással, zártan működik. Elérhetőségeink változatlanok: +36 30 551 4212 központi telefonszámon, vagy az iroda@szfi.hu e-mail címen léphet velünk kapcsolatba, és honlapunk segítségével jelentkezhet. A tilalom feloldását követően szeretettel várjuk oktatási központunkban, a 1013 Budapest, Krisztina krt. 59/B. alatt, ahol érettségire épülő iskolarendszerű oktatásunk, felnőttképzéseink és egyetemi képzéseink elméleti órái, valamint előadó-művészeti képzéseink elméleti és gyakorlati órái folynak.

Bővebben

SZFI Egyetemi képzések!

Az SZFI a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával együttműködésben minden évben diplomát adó szakirányú továbbképzéseket indít az előadó-művészeti és mozgókép szakterületeken. Jelentkezni 2021. május 31-ig lehet (videó).

SZFI LÁTVÁNYTERVEZŐ KÉPZÉS

A LÁTVÁNYTERVEZŐ MINI SOROZAT INDÍTÁSÁT A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT 2021. SZEPTEMBERRE ÁTÜTEMEZTÜK, MÉG LEHET JELENTKEZNI! A 6 alkalmas, 24 tanórás workshop-sorozat oktatója Gyarmathy Ágnes, Munkácsy Mihály-díjas díszlet- és jelmeztervező. A sorozat végigviszi a látványtervezés folyamatát a forgatókönyvtől a díszlet, berendezés, kellék, jelmez, smink-maszk megtervezéséig; célja a film egységes látványvilágának kialakítása. A hallgatók minden alkalom után házi feladatot kapnak, a sorozat folyamán egyetlen projekten dolgoznak. A házi feladatokat lehet rajzolni vagy montázsolni, a rajzkészség nem feltétel, a kreativitás és esztétikai érzék hasznos. A programot kezdő kisfilmeseknek szánjuk, akik a vizuális tervezés főbb folyamatait szeretnék átlátni. Vagy olyan művészeti előképzettséggel rendelkezőknek, akik érdeklődnek a filmkészítés és látványtervezés iránt. A csoportot 8 főtől indítjuk, és 12 fős létszámnál lezárjuk.

Bővebben

Színháztechnikus, szcenikus vizsga 2019.

Iskolánk végzős Szcenikusai eredményes záróvizsgát tettek a neves szakmai bizottság előtt. Köszönjük Gyarmathy Ágnes tanárnő és Ridinger János tanár úr áldozatos munkáját. Sikerekben gazdag pályát kívánunk a végzős osztály minden tanulójának!

Bővebben

Hangmester vizsga

Iskolánk végzős Hangmesterei eredményes záróvizsgát tettek májusban a neves szakmai bizottság előtt. Gratulálunk Timár Domonkos tanár úr áldozatos munkájához és az eredményes vizsgához. Sikerekben gazdag pályát kívánunk Brutóczki Andrásnak, Kiefer Tibornak, Varga Mátyásnak és Váradi Dávidnak!

Bővebben

Magánénekes vizsga

Iskolánk végzős Magánénekesei májusban eredményes záróvizsgát tettek a neves szakmai bizottság előtt. Gratulálunk az eredményes záróvizsgához, és sikerekben gazdag pályát kívánunk Sárog Noéminek és Márfi Józsefnek!

Bővebben

Tanulj a Színház és Film Intézet-ben!

Érdekel a színház, film és média világa? Szívesen dolgoznál ezen a területen? Tanulj a legjobbaktól és kerülj be a szakma vérkeringésébe! Közel 100 képzés a Színház és Film Intézetben!

Operaünnep az SZFI közreműködésével

A Magyar Állami Operaház Britten 100. születésnapja alkalmából megtartott díszelőadása Csányi János igazgató úr rendezésében került színpadra november 22-én. A produkcióban számos közreműködő vett részt a Színház és Film Intézet padsorai közül. A Színész I. osztály mellett a Kellékes szak tanulóinak is elismerést hozott a bemutató, mely a pozitív fogadtatás következtében repertoáron lesz a következő évadban. Fotó: Blaskovits Eszter

Bővebben

Érdekel, milyen volt a Színész II. vizsga? Nézd meg képes beszámolónkat!

Az SZFI Színész II.-es hallgatóinak musical válogatásból és Feydeau Zsákbamacska című darabjából álló vizsgaelőadása július 26-án volt látható a Vörösmarty Színházban. (Fotó: Blaskovits Eszter)

Bővebben

Mozgókép- és animációs vizsgafilm

Szívből gratulálunk Kozma Ildikó tanárnőnek és Kirschner Balázs végzős diákunknak, aki Dinóbánat c. vizsgafilmjéért a júniusi OKJ záróvizsgán "Fehér Holló"-díjat kapott. Eredményes pályát kívánunk a továbbiakban Balázsnak!

Bővebben

Új képzések a TV2 Akadémiával közösen

Térábrázolás, rajztechnikák, animáció

TV stage manager, színházi ügyelő

Segédoperatőr

Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

Felvételvezető

Filmtechnika

Terepen a stáb

A fordulatos történet forgatókönyvét Bereményi Géza forgatókönyv-és drámaíró csoportja készítette. Majd hosszú hónapok szakmai előkészítését követően az intézet tanárainak és diákjainak együttműködésével 9 napon át tartott a forgatás Budapesten és Sződligeten, ahol a tanulók komplex formában, élményszerűen sajátíthatták el a filmes szakma háttériparának magas szintű művelését.

Forog a forgatókönyv

A forgatáson az intézet több osztálya dolgozott közösen

Köszönet

A Színház és Film Intézet ezúton fejezi ki köszönetét a Szívdobogás c. kisjátékfilm forgatásában közreműködő képzésvezetőknek, tanároknak, színészeknek, diákoknak, és mindazoknak a szervezeteknek, akik támogatást nyújtottak a forgatás létrejöttében.

Bővebben

Partnerek

Y Media MAgyar Nemzeti Filmalap Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar filmesgyakornok.hu
Új Budapest Filmstúdió 4 Studio Magyar Producerek Szövetsége je suis belle
Multifilm Megafilm Pelyhe Kft. MFE-HSA Sinarts
Use unused Magyar Állami Operaház Hungari Mozisokszöv Sparks Kecskemétfilm Korda Studios Tranzorg Ciróka bábszínház TV2 AKADÉMIA Madách Színház Budapesti Operettszínház Művészetek Palotája Szegedi Szabadtéri Játékok Szegedi Nemzeti Színház Magyar Színháztechnikai Szövetség Karinthy Színház Vígszínház

Web: City Media Group Kft.